Proszę o szybkie przetłumaczenie! Najlepiej do 20.30
How's Carl? Is he all right?
yes, he is. He didn't have a temperature-he was hot from running.
Did he say anything about yesterday evening?
yes,he did. Did you really put your arm round sara?
no, i dind't! i helped her with the quiz machine, that's all.
And did you kiss her?
No, of course I didn't! She had something in her eye and I...
Did you explain that to Carl?
Yes, but he didn't listen... Oh, hi.
Hi Steve. About yesterday...
Look, Sara and I didn't do antything wrong.
OK, I made a mistake. I'm really sorry I got angry.
No problem. Let's forget about it.
Hey, why don't we all visit the Draculd Experience?
you two go-I want to have a look at Whitby Abbey.
OK, see you later. Now Rosie, what's all this about Dracula?
Didn't you know? Dracula came here!

2

Odpowiedzi

2010-03-11T20:01:29+01:00
Jak to Carl? Is he all right?
Tak, jest. Nie miał temperaturę był gorący z systemem.
Mówił coś o wczoraj wieczorem?
Yes, he did. Czy naprawdę połóż sara ramieniem?
Nie, dindt '! Pomogłem jej w maszyny quiz, that's all.
A czy ją pocałować?
Nie, oczywiście że nie! Miała coś w oku i I. ..
Czy możecie wyjaśnić, że do Carl?
Tak, ale on nie słuchał ... Oh, cześć.
Cześć Steve. O wczoraj ...
Sprawdzić, Sara i nie zrobiłem antything źle.
OK, zrobiłem błąd. I'm really sorry zdenerwowałem.
Nie ma problemu. Zapomnijmy o tym.
Hej, dlaczego nie wszyscy wizyta Draculd doświadczenia?
Ci dwie go-Chcę mieć sprawdzić Whitby Abbey.
OK, see you later. Teraz Rosie, co chodzi z tym Dracula?
Nie wiesz? Dracula przybyli tu!
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T20:07:45+01:00
Carl How? On jest zgoda?, dobrze?, w porządku? tak, on jest. Nie miał temperature-he był w doskonałej formie z biegania. Powiedział coś o wczorajszym wieczorze? tak, zrobił. Naprawdę położyłeś swoje ramię naokoło sara? nie, i dind't! i pomógł jej z quizem szyć na maszynie, być wszystkim. I pocałowałeś ją? Nie, oczywiście ja nie! Miała coś w swoim oku i ja... Wyjaśniłeś to Carlowi? Tak, ale nie słuchał... O, cześć. Cześć Steve. Około wczoraj... Spojrzenie, Sara i ja nie zrobiliśmy antything krzywdzić. OK, popełniłem błąd. Współczuję naprawdę, że rozzłościłem się. Żaden problem. Zapominajmy o tym. Hej, dlaczego wszyscy nie odwiedzamy Draculd Doświadczenie? ty dwa chcę przejrzeć przy Whitby Abbey. OK, zobacz cię później. Teraz Rosie, co cały ten o Dracula? Nie wiedziałeś? Dracula przyszła tu!
1 1 1