Odpowiedzi

2010-03-11T20:03:08+01:00
Znaczenie przyjęcia chrztu przez Polskę w 966r. ”


Pierwszym, dobrze już znanym ze swej działalności, władcą Polski był syn Siemomysława Mieszko I, panujący od około 960 do 922 r. Właśnie w początkach jego panowania Polska pojawiła się na widowni dziejowej. Była już wówczas państwem stosunkowo silnym i dość rozległym, obejmującym: Wielkopolskę, Kujawy. Mazowsze i część Małopolski aż po Grody Czerwieńskie leżące nad górnym Bugiem i Dniestrem. Wysoka organizacja państwa Mieszka świadczy o tym, że musiało ono powstać znacznie wcześniej.
Z tym właśnie dobrze już zorganizowanym państwem zetknęło się Cesarstwo Niemieckie w swym parciu na wschód. Cesarstwo, pierwsza potęga ówczesnej Europy, uważało się za zwierzchnika całego zachodniego chrześcijaństwa, powołanego do zwalczania i nawracania pogan. Napotkawszy na swej wschodniej drodze pogańskie plemiona Słowian Połabskich podjęło drogą podboju próbę podporządkowania ich sobie i chrystianizacji. W walkach z nimi dotarli Niemcy do Odry. W 963r. doszło do pierwszego starcia zbrojnego. Wojska polskie poniosły klęskę. Młode państwo polskie znalazło się nagle w groźnej sytuacji.
Mieszko bystry i przewidujący polityk, od razu zrozumiał, jakie Polsce grozi niebezpieczeństwo i uznał, że najlepszym rozwiązaniem i zabezpieczeniem interesów będzie przyjęcie chrześcijaństwa. I to nie z rąk Niemców, ale za pośrednictwem niedawno ochrzczonych słowiańskich Czechów. W ten sposób uniemożliwił cesarstwu wtrącanie się w wewnętrzne sprawy tego kraju. W 965 r. Mieszko ożenił się z córką czeskiego władcy Dobrawą, a w następnym roku przyjął chrzest i wprowadził chrześcijaństwo do Polski. Było to wydarzenie ogromnej wagi.
Chrzest miał dla państwa Mieszka doniosłe i wielostronne znaczenie. Dzięki przyjęciu chrztu Mieszko stawał się równy innym władcom państw chrześcijańskich. Jeśli w jakimś państwie lub plemieniu nie zrozumiano tego na czas, było ono wchłaniane przez mocniejszych, chrześcijańskich sąsiadów. Ci, bowiem podbijali je w imię nawracania pogan. Taki los spotkał Słowian połabskich i Prusów. Mieszko postarał się też o niezależną od innych ośrodków kościelnych własną organizację kościelną. Duchowni chrześcijańscy byli jedynymi wówczas ludźmi w Polsce, którzy umieli czytać i pisać. Przywieźli ze sobą drogocenne, łacińskie księgi kościelne. Uczyli łaciny tych Polaków, którzy zamierzali zostać duchownymi. Chrzest otworzył także dostęp do łacińskiej cywilizacji i kultury, którą duchowni przekazywali wraz z szerzeniem prawd wiary. Jedna religia i jedna organizacja kościelna spajały i wzmacniały organizm państwa. Księża, którzy jako jedyni znali ję
1 3 1
2010-03-11T20:04:07+01:00
Przyjęcie chrztu w 966r. podniosło znaczenie Polski na arenie międzynarodowej oraz przyczyniło się do rozwoju kulturowego i gospodarczego kraju.
2010-03-11T20:18:40+01:00
Wzrosła pozycja polskiego władcy na forum międzynarodowym
Uniknięto najazdów pod pretekstem szerzenia wiary chrześcijańskiej
ujednolicenie i urozmaicenie państwa Polskiego
sojusz z Czechami
rozwija się piśmiennictwo , architektura i sztuka


Mam nadzieję że o to chodziło ;)
mieliśmy coś takiego na lekcji