Zad1
Zapisz podane zadania w postacie równania

a] Jeżeli liczbę x powiększymy o 12, to otrzymamy 41.
b]Liczba o 5 mniejsza od x stanowi 80% liczby x.
c]Liczba 27 jest 2 razy większa od x.
d]Liczba 2 razy mniejsza od y jest równa 35.
e]Liczba 21 jest o 8 większa od z.
f]Liczba 47 jest o 16 mniejsza od z.
g]Liczba o 15% mniejsza od liczby x jest równa 17.
h]Liczba 13 jest o 10% większa od liczby u.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T20:03:06+01:00
A) x + 12 = 41
b) x - 5 = 0,8x
c) 1/2x = 27
d) 1/2y = 35
e) z + 8 = 21
f) z + 16 = 47
g) 1,5x = 17
h) u - 0,1u = 13
1 5 1
2010-03-11T20:05:42+01:00
A) x+12=41
b) x-5=80%*x
c) 2x=27
d) ½y= 35
e) z+8=21
f) z-16=41
g) x-(15%*x)=17
h) u+10%*u= 13
2010-03-11T20:06:43+01:00
A)x+12=41
b)x-5=0.8x
c)27=2x
d)2y=35
e)21=8z
f)z-16=47
g)x-0.15x=17
h)13=u+0.1u