Rozwiąż podaną nierówność !
5(2x-1)-(7x-4)>[Lub równe]-(x-3)+6x

a) Wypisz wszystkie liczby całkowite niedodatnie, które nie spełniają tej nierówności.
b) Ile jest liczb całkowitych większych od -10 spełniających tę nierówność?

2

Odpowiedzi

2010-03-11T20:10:05+01:00
A więc: x jest mniejsze lub równe -2
a) -1, 0
b) 8: -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2 :D
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T20:14:44+01:00
5(2x-1)-(7x-4)≥-(x-3)+6x
10x-5-7x+4≥-x+3+6x
3x-1≥5x+3/-3x
-1≥2x+3/-3
-4≥2x/:2
-2≥x
a)-1,0
b)-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2