W tekście popełniono 6 blędów. Popraw je.


Wietrzenie skał zachodzi na powierzchni Ziemi.Jednak procesy wewnętrzne, które je wywołują, działają z różną instensywnością, w zależności od panujących warunków klimatyczno-roślinnych. Ich wpływ powodować może wietrzenie fizyczne, chemiczne i organiczne skał. Wietrzenie chemiczne jest typowe dla klimatu gorącego- suchego.Na pustyniach wietrzenie to zachodzi pod wpływem dużych amplitud rocznych temperatury powietrza. Skały rozpadają się na mniejsze okruchy. W klimacie polarnym, gdzie często temperatura waha się wokół 0 stopni C, wietrzenie fizyczne wywołane jest parowaniem wody. Proces wietrzenia chemicznego, intensywny w klimacie tropikalnym, polega na rozpuszczaniu skał. Proces wietrzenia chemicznego osłabia bujna roślinność, której kwasy organiczne oraz korzenne także mogą oddziaływać na podłoże skalne. Duży wpływ na przebieg wietrzenia wywiera rodzaj skał, im bardziej odporne tym silniej ulegaj procesowi wietrzenia.

1

Odpowiedzi

2010-03-12T20:39:27+01:00
Wietrzenie skał zachodzi na powierzchni Ziemi.Jednak procesy ZEWNĘTRZNE, które je wywołują, działają z różną instensywnością, w zależności od panujących warunków klimatyczno-roślinnych. Ich wpływ powodować może wietrzenie fizyczne, chemiczne i organiczne skał. Wietrzenie FIZYCZNE jest typowe dla klimatu gorącego- suchego. Na pustyniach wietrzenie to zachodzi pod wpływem dużych amplitud DOBOWYCH temperatury powietrza. Skały rozpadają się na mniejsze okruchy. W klimacie polarnym, gdzie często temperatura waha się wokół 0 stopni C, wietrzenie fizyczne wywołane jest ZAMARZANIEM wody. Proces wietrzenia chemicznego, intensywny w klimacie tropikalnym, polega na rozpuszczaniu skał. Proces wietrzenia chemicznego WZMAGA bujna roślinność, której kwasy organiczne oraz korzenne także mogą oddziaływać na podłoże skalne. Duży wpływ na przebieg wietrzenia wywiera rodzaj skał, im bardziej odporne tym SŁABIEJ ulegają procesowi wietrzenia.
4 3 4