Zad.1.
Punkt A jest oddalony od punktu B o 3cm a punkt B jest oddalony od punktu C o 4cm. Czy punkty A,B,C, są współliniowe, jeżeli odległość punktu A od C jest równa:
a) 7cm, b) 1cm, c)5cm.

Zad.2.
Punkty A,B,C, leżą na prostej l odległość punktu A od punktu B jest równa 8 cm odległość punktów B i C jest równa 3 cm wykonaj rysunek i oblicz długość odcinka AC.Rozpatrz wszystkie możliwości.

Proszę o pomoc tylko szybko. ;)

Daje naj ;)

1

Odpowiedzi

2010-03-11T20:10:36+01:00
Zadanie 1.
są wspólliniowe, jeżeli odległść między A i C jest równa 7cm.
zdanie 2.

8+3=11cm

chyba tak powinno być. :D