S)Średnia długość kroku wynosi 60cm. Ile kroków wykonała Iwona podczad spaceru o długości 2,7km?
b)Cena 1m² działki rekreacyjnej wynosi 22zł. Ile kosztuje działka o powierzchni 15 arów?
c)W Polsce produkuje się się około 400000t jaj kurzych rocznie. Jedno takie jajo waży około 55g. Ile jaj produkowanych jest co roku w Polsce? Wynik podaj w mld. sztuk.
d)Jezioro Śniardwy ma powierzchnię 10660ha, a Morze Kaspijskie ma powierzchnię 371000km². Ile razy większe jest Morze Kaspijskie od jeziora Śniardwy?
e)W opakowaniu znajduje się 50 drażetek witaminy C, a każda 0,1g. Ile opakowań można wypełnić zapasem drażetek o wadze 1t?

2

Odpowiedzi

2010-03-11T20:11:16+01:00
A) średnia długość kroku Iwony wynosi 60 cm. Ile kroków wykonała Iwona podczas spaceru o długości 2,7 km?

60cm <--krok
1km=1000m
1m=100cm
2,7km=2,7*1km=2,7*1000m=2700m=2700*1m=2700*100cm=270000cm

270000:60=4500 [kroków]

b) Cena 1m kwadratowego działki rekreacyjnej wynosi 22 zł. Ile kosztuje działka o powierzchni 15 arów?

1ar=100m^2
15arów=15*1ar=15*100m^2=1500m^2

skoro 1m^2 kosztuje 22 zł, to 1500m^2=1500*1m^2 kosztuje 1500 razy więcej, więc:

1500*22=33000[zł]

c) W Polsce produkuje się około 400 000 jaj kurzych rocznie. Jedno takie jajo waży ok 55g. Ile jaj produkowanych jest co roku w Polsce? Wynik podaj w mld sztuk.

odp. w treści "W Polsce produkuje się około 400 000 jaj kurzych rocznie" =0,4mln=0,0004mld

d) Jezioro Śniardwy ma powierzchnię 10 660ha, a Morze Kaspijsckie ma powierzchnię 371 000 km kwadratowego. Ile razy większe jest Morze Kaspijskie od jeziora Śniardwy?

J. Śniardwy:
1ha=100m*100m=10000m^2
10660ha=10660*1ha=10660*10000m^2=106 600 000m^2

M.Kaspijskie:
1km^2=1km*1km=1000m*1000m=1000 000m^2
371000km^2=37000*1km^2=371000*1000000m^2=371000000000m^2

371 000 000 000:106 600 000=3480,3

e)W opakowaniu znajduje się 50 drażetek witaminy C, a każda waży 0,1g. Ile opakowań można wypełnić zapasem drażetek o wadze 1 t?

50 drażetek waży 50*0,1g=5g

1 opakowanie ==>5g

1t=1000kg=1000*1kg=1000*1000g=1000 000g

1000 000:5=200 000
2 3 2
2010-03-11T20:23:25+01:00
A)
długość kroku Iwony - 60 cm
dystans spaceru - 2,7 km = 2700 m = 270000 cm
270000cm:60cm = 4500

Odp. Iwona wykonała 4500 kroków.

b)

1ar=100m kwadratowych
15ar=1500m2
1500*22=33000

Odp. Działka kosztuje 33 tys. zł.

c)
400 000t =400 000 000kg = 400 000 000 000g
400 000 000 000/55=7272727272,(72) w przybliżeniu 7272727272
7 272 727 272 = 7 miliardów 272 miliony 727 tysiące 272 jaja

Odp. W Polsce co roku jest produkowane 7,3 mld sztuk rocznie

d)
J. Śniardwy:
1ha=100m*100m=10000m^2
10660ha=10660*1ha=10660*10000m^2=106 600 000m^2

M.Kaspijskie:
1km^2=1km*1km=1000m*1000m=1000 000m^2
371000km^2=37000*1km^2=371000*1000000m^2=371000000000m^2

371 000 000 000:106 600 000=3480,3

Odp. Jezioro Śniardwy jest 3480,3 razy mniejsze od jeziora Kaspijskiego

e)

1t = 1000kg =1000000g = 10 000 000 drażetek
10 000 000/50 = 200 000opakowan
50 drażetek waży 50*0,1g=5g

sprawdzenie:
1 opakowanie = 5g
1t = 1000kg = 1000*1kg = 1000*1000g = 100 000 0g
1000 000:5=200 000

Odp. Można wypełnić 200 000 opakowań drażetkami
2 5 2