1.Oblicz masę cząsteczkową i zawartość procentową metalu dla ;
a)wodorotlenku sodu (I)
b)wodorotlenku wapnia (II)
c)wodorotlenku żelaza (III)
d)wodorotlenku magnezu (II)
e)wodorotlenku glinu (III)
f)wodorotlenku potasu (I)

2.Napisz równania dysocjacji,nazwij produkty i wodorotlenki
a)Mg (OH)2
b)NaOH
c)Ca(OH)2
d)KOH

3.Jakich wskaźników używamy do wykrywania obecności wodorotlenków ?
Podaj na jaki kolor się zabarwiają.

4.Napisz równianie reakcji zobojętnienia cząsteczkowego,jonowo i jonowo w sposób skrócony pomiędzy kwasem solnym i wodorotlenkiem sodu oraz pomiędzy kwasem siarkowym (VI) i wodorotlenkiem sodu.

1

Odpowiedzi

2010-03-11T21:20:11+01:00
A)wodorotlenku sodu (I)
mNaOH = 23+16+1 = 40
100% - 40
x%Na - 23 x%Na = (100%*23) : 40 = 57,5 %

b)wodorotlenku wapnia (II)
mCa(OH)2 = 40+32+2 = 74
100% - 74
x%Ca - 40 x%Ca = (100%*40):74 = 54,05%

c)wodorotlenku żelaza (III)
mFe(OH)3 = 56+48+3 = 107
100% - 107
x%Fe - 56 x%Fe = 100%*56 : 107 = 52,3 %

d)wodorotlenku magnezu (II)
mMg(OH)2 = 24+32+2 = 58
100% - 58
x&Mg - 24 x%Mg = 100*24 : 58 = 41,37%

e)wodorotlenku glinu (III)
mAl(OH)3 = 27+48+3 = 78
100% - 78
x% - 27 x%= 100*27 : 78 = 34,61%

f)wodorotlenku potasu (I)
mKOH = 39+16+1 = 56
100% - 56
x% - 39 x% = 100*39 : 56 = 69,64%


a)Mg (OH)2 --> Mg2+ + 2OH-
wodorotlenek magnezu pod wplywem wody dysocjuje jednokierunkowo na dwudodatni kation magnezu i dwa aniony wodorotlenkowe
b)NaOH --> Na+ + OH-
wodorotl. sodu pod wplywem wody dysocjuje jednokierunkowo na kation sodu i anion wodorotlenkowy
c)Ca(OH)2 --> Ca2+ + 2OH-
wodorotl. wapnia pod wplywem wody dysocjuje jednokier. na dwudodatni kation wapnia i dwa aniony wodorotlenkowe
d)KOH --> K+ + OH-
wodorotl. potasu pod wpływem wody dysocjuje jednokierunkowo na kation potasu i anion wodorotlenkowy


Oranzu metylowego i papierka lakmusowego
Oranz barwi sie na zółto, papierek na niebiesko.


kwasem solnym i wodorotlenkiem sodu
HCl + NaOH ---> NaCl + H2O
H+ + Cl- + Na+ + OH- ---> Na+ + Cl- + H2O
H+ + OH- ---> H2O

kwasem siarkowym (VI) i wodorotlenkiem sodu.
H2SO4 + 2NaOH --> Na2SO4 + 2H2O
2H+ + SO4 2- + 2Na+ + 2OH- --> 2Na+ + SO4 2- + 2H2O
2H+ + 2OH- --> 2H2O
4 4 4