Musze przetlumaczyc to na jezyk niemiecki, moglibyscie pomuc?? z gory dziekuje:) do przemaczenie: Do najlepiej rozwiniętych gałęzi przemysłu należą: przemysł elektromaszynowy, rafineryjny, energetyczny oraz hutniczy i chemiczny. Na całym świecie cenione są także niemieckie wyroby z dziedzin przemysłu odzieżowego (Adidas) a także z dziedzin optyki i zaawansowanych technologii (high-tech). Niemiecki przemysł chemiczny osiągnął czołową pozycję na świecie, jego głównym ośrodkiem jest Ludwigshafen (siedziba firmy BASF). Ku tej samej pozycji w świecie zmierza także motoryzacja. Niemcy są największym eksploatatorem węgla brunatnego i soli potasowych na świecie. Znamienną rolę w gospodarce odgrywa Nadreński Okręg Przemysłowy, w skład którego wchodzi Zagłębie Ruhry – jeden z największych obszarów przemysłowych świata. Duże obszary przemysłowe są również zlokalizowane wokół Hamburga, Hannoweru, Salzgitter, Saarbrücken, Frankfurtu nad Menem, Stuttgartu i Monachium. Przemysł na wschodnim terytorium państwa koncentruje się głównie w Zagłębiach Saskim i Łużyckim, a także w rejonach Berlina, Lipska, Chemnitz i Drezna. Ogromną rolę w gospodarce kraju odgrywają olbrzymie korporacje, skore do inwestycji poza granicami kraju, co przyczynia się do rozwoju wielu, także silnych ekonomicznie, państw. Firmy inwestują w badania naukowe i rozwijają własne ośrodki badawcze, co pozwala na szybkie wdrażanie nowoczesnych, wysokiej jakości produktów.
Górnictwo węgla kamiennego powoli przestaje być jednym z dominujących gałęzi przemysłu w Niemczech. Niemiecki rząd planuje stopniowe zamknięcie wszystkich kopalń w kraju do 2012 roku

3

Odpowiedzi

2010-03-11T20:12:26+01:00
Für den am weitesten entwickelten Industriezweige sind Maschinenbau, Erdöl-, Energie-und Metallindustrie und die chemische Industrie. Rund um die Welt sind hoch geschätzt und deutsche Produkte Branchen Bekleidung und Schuhe (Adidas) sowie den Bereichen Optik und fortschrittliche Technologien (High-Tech). Deutsch chemischen Industrie hat eine führende Stellung in der Welt erreicht, ist die wichtigste Zentrum Ludwigshafen (BASF-Zentrale). Gegen die gleiche Position in der Automobil-Welt, sucht. Deutschland ist der größte Betreiber von Braunkohle-und Kaliumsalze der Welt. Bedeutende Rolle in der Wirtschaft spielt eine Rhein Industrial District, welche die Ruhr enthält - eines der größten Industriegebiete der Welt. Große industrielle Bereiche sind in Hamburg, Hannover, Salzgitter, Saarbrücken, Frankfurt, Stuttgart und München. Industrie im östlichen Gebiet ist vor allem in den Bereichen der Lausitzer und Saski konzentriert, und in den Regionen Berlin, Leipzig, Chemnitz und Dresden. Eine wichtige Rolle in der Volkswirtschaft spielt eine große Konzerne, wollen im Ausland investieren, die zur Entwicklung von vielen, und wirtschaftlich starken Länder beiträgt. Unternehmen investieren in Forschung und Entwicklung der eigenen Forschungs-Zentren, die für eine schnelle Umsetzung moderner, hochwertiger Produkte ermöglicht.
Kohlenbergbau langsam aufhören, eines der dominierenden Branchen in Deutschland. Deutsch Regierung plant eine schrittweise Abschaltung aller Bergwerke des Landes bis 2012
  • Użytkownik Zadane
2010-03-11T20:13:35+01:00
Für den am weitesten entwickelten Industriezweige sind Maschinenbau, Erdöl-, Energie-und Metallindustrie und die chemische Industrie. Rund um die Welt sind hoch geschätzt und deutsche Produkte Branchen Bekleidung und Schuhe (Adidas) sowie den Bereichen Optik und fortschrittliche Technologien (High-Tech). Deutsch chemischen Industrie hat eine führende Stellung in der Welt erreicht, ist die wichtigste Zentrum Ludwigshafen (BASF-Zentrale). Gegen die gleiche Position in der Automobil-Welt, sucht. Deutschland ist der größte Betreiber von Braunkohle-und Kaliumsalze der Welt. Bedeutende Rolle in der Wirtschaft spielt eine Rhein Industrial District, welche die Ruhr enthält - eines der größten Industriegebiete der Welt. Große industrielle Bereiche sind in Hamburg, Hannover, Salzgitter, Saarbrücken, Frankfurt, Stuttgart und München. Industrie im östlichen Gebiet ist vor allem in den Bereichen der Lausitzer und Saski konzentriert, und in den Regionen Berlin, Leipzig, Chemnitz und Dresden. Eine wichtige Rolle in der Volkswirtschaft spielt eine große Konzerne, wollen im Ausland investieren, die zur Entwicklung von vielen, und wirtschaftlich starken Länder beiträgt. Unternehmen investieren in Forschung und Entwicklung der eigenen Forschungs-Zentren, die für eine schnelle Umsetzung moderner, hochwertiger Produkte ermöglicht.
Kohlenbergbau langsam aufhören, eines der dominierenden Branchen in Deutschland. Deutsch Regierung plant eine schrittweise Abschaltung aller Bergwerke des Landes bis 2012.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T20:13:42+01:00
Den am gut entrollten Industriezweigen gehören sie: die Industriezweige sind Maschinenbau Energie sowie Hütten und chemisch. International sind die ebenfalls deutschen Erzeugnisse geschätzt aus den Bereichen der Bekleidungsindustrie (der Sportschuh) und auch aus den Bereichen der Optik und den Spitzentechnologien (high-tech). Die deutsche Chemieindustrie hat den Spitzen Titel in einer Welt erreicht, seine Haupt Zentrum ist Ludwigshafen (der Firmensitz BASF). Zu der gleiche Stellung geht eine ebenfalls Motorisierung in der Welt zu. Deutsche sind am größten eksploatatorem Braunkohle und Kalisalz in der Welt. Die charakteristische Rolle spielt Nadreński in der Wirtschaft das Industriegebiet, in die Zusammensetzung der Ruhrgebiet geht hinein – irgendeiner aus der größten Industrie Gebiete der Welt. Die großen Industrie Gebiete sind auch um herum Hamburg untergebracht, Hannoweru, Salzgitter, Saarbrücken, Frankfurt am Main, Stuttgartu und München. Die Industrie konzentriert werden hauptsächlich auf dem Ost Hoheitsgebiet in den Revieren sächsisch und Lausitzer, und auch in den Gebieten Berlin, Leipzig, Chemnitz und Dresden. Die riesige Rolle spielen die riesengroßen, zu der Investition bereiten Korporationen außerhalb der Landesgrenzen in der Wirtschaft des Landes, trägt er zu einer Entwicklung bei viele, ebenfalls stark wirtschaftlich, der Staaten. die Firmen investieren in wissenschaftliche Forschungen und sie entrollen die eigenen Forschungszentren, erlaubt er für das rapide die modernen, feinen Produkte Gewöhnen. Der Steinkohlenbergbau hört langsam auf zu sein irgendein aus der dominierenden Industriezweige in Deutschland. Die deutsche Regierung plant das allmähliche alle Bergwerke in dem Land Einschließen bis zu 2012 Jahr