Z miejscowości X wyjechały jednocześnie dwa autobusy w przeciwnym kierunku. Pierwszy autobus jechał z prędkością A km/h a drugi z prędkością o B% większą nniż pierwszy. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego jaka była odległość między tymi autobusami po 2 godzinach? Wykonaj obliczenia dla A=70 B=20

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T20:31:52+01:00
A km/h=70km/h- predkosc pierwszego autobusu
70km/h*120%- predkosc 2 autobusu
70km/h*1,2=84km/h
2*70km=140km2*84=168km
168km+140km=308km
odleglosc po 2 godz. miedzy autobusami wynosi 308km
173 4 173