1.oblicz wysokość graniastosłupa prostego którego objętość jest równa 12 dm³ a pole podstawy 120 cm²
2.podstawą graniastosłupa jest równoległobok o bokach 4cm i 6cm.kąt ostry równoległoboku ma miarę 30 stopni.oblicz objętość tego graniastosłupa wiedząc że pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe 72 cm².

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T01:43:54+01:00
1]12dm³=12 000cm³
v=Pph
12 000cm³=120cm²h
h=12 000:120
h=100cm
2]
z kata 30 wynika,że h podstawy=½ z 4cm=2cm

pole podstaw=2ah=2×6×2=24cm²
pole boczne=72-24=48cm²
obliczam h bryły
2×4h+2×6h=48
8h+12h=48
20h=48
h=48:20
h=2,4cm

v=ahH=6×2×2,4=28,8cm³
1 5 1