Sporządź wykres zależności szybkości od czasu w pierwszych pięciu sekundach ruchu dla narciarza, który zjeżdża z góry z przyspieszeniem o wartości 4m/s^2.

Co oznacza ta informacja?
Przyjmij, że w chwili początkowej narciarz spoczywał (v0=0)
Jakim ruchem poruszał się narciarz?

2

Odpowiedzi

2009-10-24T15:38:24+02:00
2009-10-24T15:39:39+02:00
Poruszał się ruchem jednostajnie przyspieszonym...
Oznacza to, że w każdej sekundzie jego ruchu prędkość wzrasta o 4m/s.
Czyli:
v=at (v₀=0m/s)
v₁=4x1 - w pierwszej sekundzie ruchu
v₁=4m/s
v₂=4x2 - w drugiej sekundzie ruchu
v₂=8m/s
v₃=4x3 - w trzeciej
v₃=12m/s
v₄=4x4 - w czwartej
v₄=16m/s
v₅=4x5 - w piątej
v₅=20m/s

Wykres ma wyglądać tak:
pozioma oś to czas (t), pionowa to prędkość (v).
I w kolejnych jednostkach czasu (sekundach) po prostu nanieś odpowiednie prędkości, które wyszły w powyższych obliczeniach ;)
3 5 3