Wpisz przymiotniki tak, aby pytanie miało sens. Dokończ odpowiedź.
1. How .......... is the Great Barrier Reef ?
It's 2,000 .........

2. How ................. is a whale shark ?
It's 18 meters..........

3. How .............. is Keanu Reeves ?
He's 175 centimeters.............

4. How ................. is the Earth ?
It's 4,6000 milion yeras ........

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T00:45:53+01:00
1. How long is the Great Barrier Reef ?
It's 2,000 kilometers long.

2. How long is a whale shark ?
It's 18 meters long.

3. How tall is Keanu Reeves ?
He's 175 centimeters tall.

4. How old is the Earth ?
It's 4,6000 milion yeras old.