ZAD 1. (PROPORCJE)
W 5kg wody morskiej znajduje się 1,1 dag soli. Ile soli zawiera 1tona wody morskiej?

ZAD.2 (PROPORCJE)
W 3,5m³ powietrza jest 735dm³ tlenu .
A) Ile dm³ tlenu zawiera się w 5,4m³ powietrza ?
B) W ilu m³ powietrza znajduje się 630dm³ tlenu ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-24T15:22:58+02:00
ZAD 1. (PROPORCJE)
W 5kg wody morskiej znajduje się 1,1 dag soli. Ile soli zawiera 1tona wody morskiej?

5 kg ---- 1,1 dag soli
1000 kg ----- x
i mnożymy na krzyż:

x * 5 kg = 1000 kg * 1,1 dag

X = 1000kg * 1,1dag / 5kg = 1100 / 5 = 220 dag soli
odp. W 1 T wody morskiej znajduje się 220 dag soli.

ZAD.2 (PROPORCJE)
W 3,5m³ powietrza jest 735dm³ tlenu .
A) Ile dm³ tlenu zawiera się w 5,4m³ powietrza ?

3,5m³ ----- 735dm³
5,4m³ ----- x
i na krzyż:

x * 3,5m³ = 735dm³ * 5,4m³

X = 735dm³ * 5,4m³ / 3,5m³ = 3969 / 3,5 = 1134dm³ tlenu znajduje się w 5,4 dm³ powietrza.

B) W ilu m³ powietrza znajduje się 630dm³ tlenu ?

3,5m³ ---- 735m³
x ----- 630dm³

x * 735m³ = 3,5m³ * 630dm³

X = 3,5m³ * 630dm³ / 735m³ = 2205 / 735 = 3 m³ w tylu metrach sześciennych znajduje się 630m³ tlenu

PoZdRaWiAm ;))
1 5 1