Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T08:28:24+01:00
Po łacinie, zawierają pojedyncze wyrazy w języku polskim: Dagome iudex (około 990r)
Geograf Bawarski (IX w.) , Kronika Thietmara(XI w),Kroniki G. Anonima(XIIw)


Po polsku: Bulla gnieźnieńska (1136), Księga Henrykowska (1270), Bogurodzica
Legenda o św. Aleksym, Kazania świętokrzyskie, XV w modlitwy codzienne: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wierzę, Dekalog, kolędy, O zachowaniu się przy stole ( XVw), Kazania Gnieźnieńskie (XVw), "Lament świętokrzyski" XVw