Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego , którego podstawą jest romb o boku równym 8 cm i kącie ostrym 60° , wiedząc ze wysokość graniastosłupa jest równa 1,5 dm


prosiłbym o rysunek może być w paincie i to na jutro jak y się dało

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T01:31:58+01:00
Rysunku nie umiem tu narysować, ale chyba lepiej ,żebyś miał chociaż zadanie odrobione, prawda?

H=1,5dm=15cm
podstawa:
a=8cm
wysokośc rombu utworzy Δ prostokatny o kacie:90;60 i 30⁰
z kąta 30⁰ widzisz ,że h rombu=a√3:2=8√3:2=4√3cm

pole=2ah+4aH=2×8×4√3+4×4×15=(64√3+240)cm²

jeśli chodzi o rysunek, narysuj 2 jednakowe romby jeden pod drugim, połącz wierzchołki i rysunek gotowy

w dolnej podstawie, czyli w dolnym rombie, narysuj wysokośc i opisz kąt ostry 60 i 30⁰