1. Oblicz objętość prostopadłościanu o wymiarach :

a) 10cm x 20cm x 0,5cm
b) 2,5dm x 4dm x 1cm
c) 1m x 30cm x 20cm
d) 1cm x 1dm x 1m2. Oblicz objętość sześcianu o krawędzi :


a) 8cm
b) 19dm
c) 7,1cm
d) 20m


Proszę o zrobienie obu zadań i wszystkie podpunkty!!!:]

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-11T20:34:41+01:00
A) V= 10cm x 20cm x 0,5cm=100cm³

b) 2,5dm x 4dm x 0,1dm=1dm³³

c) 100cm x 30cm x 20cm=60000cm³

d) 0,1dm x 1dm x 10dm=1dm³


a) 8cm=8³=512cm³

b) 19dm=19³=6859dm³

c) 7,1cm=7,1³357,911cm³

d) 20m=20³=8000m³
2010-03-11T20:34:52+01:00
1
a) V=Pp*H
Pp=10*20=200cm2
V=200*0,5=100cm3
b)
Pp=2,5*4=10dm2
V=10*0,1=1dm3
c) Pp=100* 30=3000cm2
v=3000*20=60000cm2=600m2
d)
Pp=0,1*1=0,1dm2
V=0,1*10=1 dm3

2
a) 8cm=8³=512cm³

b) 19dm=19³=6859dm³

c) 7,1cm=7,1³357,911cm³

d) 20m=20³=8000m³