Ułóż równania reakcji powstawania soli:

a) kwias siarkowy (VI) z Fe (II) i Na (I)
b) kwas solny z Li (I) i Ma (II)
c) kwas siarkowy (IV) z K₂O i Mn₂O₃
d) kwas azotowy z Cu₂O i Bi₂O₅

I tak wytłumaczyć chociaż na jednym przykładzie jak to zrobić, bo rozumiem chemię, ale akurat nie było mnie na tej lekcji i zapomniałam poprosić kogoś o wytłumaczenie. Napewno dam odpowiedź naj ;):*

2

Odpowiedzi

2010-03-11T20:34:29+01:00
A) kwias siarkowy (VI) z Fe (II) i Na (I)
b) kwas solny z Li (I) i Ma (II)
c) kwas siarkowy (IV) z K₂O i Mn₂O₃
d) kwas azotowy z Cu₂O i Bi₂O₅

a) H2SO4 + Fe -> FeSO4 + H2
H2SO4 + Na -> Na2SO4 + H2
b) 2HCl + 2Li -> 2LiCl + H2
c)H2SO3 + K2O -> K2SO4 + H2O
d) 2HNO3 + Cu2O -> 2CuNO3 + H2O

Resztę zrób wg wzoru: XY + WZ -> XZ + WY
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T21:10:46+01:00
A)H2SO4 + Fe -> FeSO4 + H2
kwas + metal -> sól + wodór
reakcja zajdzie tylko wtedy gdy metal wyprze wodór z kwasu (szereg elektrochemiczny metali)
H2SO4 reszta kwasowa jest 2 wartościowa, żelazo też 2 dlatego we wzorze soli (FeSO4) nic nie dopisujemy.

2H2SO4 + Na -> Na2SO4 + 2H2
Ta sama sytuacja. Reszta kwasowa w kwasie ma wartościowość 2 a metal 1. Wykorzystując metodę na krzyż otrzymamy sól o wzorze Na2SO4

b)2HCl + 2Li ->2LiCl + H2
Ta sama sytuacja co w przykładzie pierwszym.

2HCl + Ma -> MaCl2 + H2
Ta sama sytuacja co w przykładzie drugim.

c)H2SO3 + K2O -> K2SO3 + H2O
kwas + tlenek zasadowy lub amfoteryczny -> sól + woda

Reszta kwasowa ma wartościowość 2 a metal w tlenku 1 więc wzór soli wygląda następująco K2SO4. Cały czas używamy metody na krzyż.

3H2SO3 + Mn2O3 -> Mn2(SO3)3 + 3H2O
Nie jestem pewny co do tego tlenku (Mn2O3) jeżeli jest to tlenek zasadowy lub amfoteryczny to reakcja zajdzie jeżeli nie to nie zajdzie.

W tym przypadku reszta kwasowa ma wartość 2 a metal w tlenku 3, więc metodą na krzyż w soli dopisujemy za Mn2 a resztę kwasową bierzemy w nawias i po nawiasie wartościowość metalu czyli 3.

d) uznałem że chodzi o kwas azotowy (V)
2HNO3 + Cu2O -> 2CuNO3 + H2O
Tak samo jak wyżej jeżeli tlenek zasadowy lub amfoteryczny to zajdzie ( nie pamiętam dokładnie czy Cu2O jest takim tlenkiem ale myślę że jest)

10HNO3 + Bi2O5 -> 2Bi(NO3)5 + 5H2O
Tak samo jak w przykładzie H2SO3 z Mn2O3