Zad1)
Suma trzech kolejnych parzystych liczb naturalnych wynosi 4044. Znajdź te liczby.
zad 2)
Za 2 grapafruity i 6 owoców kiwi zapłacono 4zł50gr.Cena jednego grapafuita była 1,5 razy wyższa od ceny owocu kiwi.Ile kosztował 1 grapafruit,a ile 1 owoc kiwi.?

3

Odpowiedzi

2010-03-11T20:37:06+01:00
4,50-1,50= 3,00
3,00 :6 = 0,50
1,50 + 0,50=2,00
Odp.:Grapafruit kosztowal 2 zl , a kiwi 50 gr.
2010-03-11T20:42:37+01:00
1) x-pierwsza liczba
x+1 - druga liczba (bo ma być kolejna po x)
x+2 - trzecia liczba

x + (x + 1) + (x + 2) = 4044
x + x + 1 + x + 2 = 4044
3x + 3 = 4044 /-3
3x = 4041 /:3
x = 1347 (pierwsza liczba); x+1= 1348 (druga liczba); x+2= 1349 (trzecia liczba)

2) g - grapafruity; k - kiwi
1,5k = g
2g + 6k = 450 (groszy)
2 * 1,5k + 6k = 450
3k + 6k = 450
9k = 450
k = 50 (groszy kosztuje kiwi)

1,5 * 50 = g
g = 75 (groszy kosztuje kiwi)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T20:43:08+01:00
1.
x y z-to są te liczby (z jest najwieksza)

x+y+z=4044
y=x+2
z=y+2

x+x+2+x+2+2=4044
y=x+2
z=y+2

3x=4038
y=x+2
z=y+2

x=1346
y=x+2=1346+2=1348
z=y+2=1348+2=1350
odp: szukane liczby to 1346 1348 i 1350
2.
x-grejfruty
y-kiwi

2x+6y=4,5
x=1,5y

2×1,5y+6y=4,5
x=1,5y

3y+6y=4,5
x=1,5y

9y=4,5
x=1,5y

y=0,5zl
x=1,5y=1,5×0,5=0,75zl
odp:1 grejfrut kosztowal 0,75zl a 1 kiwi 0,5zl