Proszę o jak najszybsze odpowiedzi! Dam naj!

Odpowiedz na pytania :
1. Co znajduje się w najcenniejszym relikwiarzu św. Stanisława?
2.Ile kościołów pod wezwaniem św. Stanisława znajduje się w dzisiejszych granicach?
3.Co wg legendy stało się z ciałem św. Stanisława po jego śmierci męczeńskiej?
4.Kiedy w parafii Szczepanów obchodzony jest odpust Ku czci św. Stanisława?
5. Jak parafianie Szczepanowscy upamiętnili ocalenie od klęski gradobicia?
6. Jakim uczniem był św. Stanisław?
7. Ile lat minęło w 2003 roku od kanonizacji św. Stanisława ?
8. Kogo papież Jan XXIII ogłosił jako głównych patronów Polski?
9. Co w Szczepanowie jest najcenniejszą pamiątką związaną z miejscem narodzin św. Stanisława ?
10. Co oznacza słowo Kanonizacja?
11. Jak rozumiesz powiedzenie : "Św. Stanisław został narodzony dla nieba pod mieczem Królewskim na skałce. "
?
12. Co obecnie znajduje się wokół kościoła zbudowanego na miejscu domu rodzinnego św. Stanisława?
13. Kto w XIII wieku udał się do Szczepanowa , by tu oglądać ślady po św. Stanisławie.?
14. Jakie wotum ofiarowali Bogu rodzice św. Stanisława za jego narodzenie?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T20:35:34+01:00
2 TYLKO ZNAM
ZNAJDUJE SIĘ ICH TYLKO 9
1 2 1