Rozwiąż logogryf i wyjaśnij hasło. Podaj zastosowanie tego procesu.

1.jest składnikiem każdej soli z wyjątkiem soli amonowej. 5 liter
2. Nazwa anionu kwasu solnego. 9 liter
3. Nazwa soli zawierającej resztę kwasową S2(na górze)- 8 liter
4. Jon obdarzony ładunkiem dodatnim 6 liter
5. Nazwa elektrody ujemnej w procesie elektrolizy 6liter
6. Sole kwasu bromowodorowego. 6 liter
7.Rozpad soli na jony pod wpływem wody. 10 liter
8. produkt gazowy otrzymywany podczas elektrolizy wodnego roztwory CuCl2 5 liter
9. Jon ujemny. 5 liter
10. SO4 (na gorze 2-) SO3 (na górze2-)NO3(- na górze) S2- są to aniony....... kwasowych. 5 liter

Temat: Elektroliza soli

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T20:43:49+01:00
1. Metal

2. Anion chlorkowy

3. Siarczek

4. Kation

5. Katoda

6. Bromki

7. Dysocjacja jonowa

8. Miedź I Chlor

9. Anion

10. SO4(na gorze2-),SO3(na gorze2-),NO3(na gorze-),S(na gorze 2-)to aniony......kwasowych(5)
- RESZT
1 4 1