FUNKCJE
Zadanie 1
Za korzystanie z wody z lokalnego wodociągu w każdym miesiącu trzeba zapłacić stałą opłatę eksploatacyjną w wysokości 3 zł oraz opłatę zależną od wskazań licznika poboru wody 3,20 zł brutto za każdy 1m³ zużytej wody.
a) Zapisz wzór funkcji opisującej zależność wysokości opłaty miesięcznej (y) od ilości zużytej wody (x). Czy jest to funkcja liniowa?
Co jest jej dziedziną?
b) Sporządź tabelkę i wykres tej funkcji.
c) Jaka będzie wysokość rachunku, gdy zużycie wody wyniesie 10m³?
Przy jakim zużyciu wody opłata wyniesie 22,20 zł?
Prosze o szybkie rozwiązanie.
Daje naj.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T20:47:51+01:00
A) y=3+3,2x
dziedziną są x≥0
Tak jest to funkcja liniowa
b)
x 0 1 2
y 3 6,2 9,4
Wykres w załączniku
c)
y=3,2x+3 dla x=10
y=32+3
y=35 zł


22,20=3,2x+3
3,2x=19,2
x=6 m³