Wodór reaguje z różnymi substancjami. Napisz słownie przebiej reakcji chemicznych wodoru, wykorzystując wymienione niżej substraty i produkty.

Substraty: siarka, chlor, azot, fosfor, tlen, tlenek miedzi (IV), sód, wapń.

Produkty: miedź, wpda, wodorek wapnia, amoniak, siarkowodór, wodorek sodu, woda, chlorowodór, fosforowodór.

Baaaaardzo prosze o rozwiązanie i z góry wielkie dzięki

3

Odpowiedzi

2010-03-11T20:46:04+01:00

siarka reaguje z wodorem tworząc siarkowodór
chlor reaguje z wodorem tworząc chlorowodór
azot reaguje z wodorem tworząc amoniak
fosfor reaguje z wodorem tworząc fosforowodór
tlen reaguje z wodorem tworząc wodę
tlenek miedzi IV reaguje z wodorem i powstaje miedź (oraz woda)
5 3 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T20:47:34+01:00
A) siarka + wodór --> siarkowodór
b) chlor + wodór --> chlorowodór
c) azot + wodór --> amoniak
d) fosfor + wodór --> fosforowodór
e) tlen + wodór --> woda
f) tlenek miedzi (II) + wodór --> miedź + woda
g) sód + wodór --> wodorek sodu
h) wapń + wodór --> wodorek wapnia;P
10 4 10
2010-03-11T21:04:07+01:00
1 dwuatomowa cząsteczka wodoru reagują z jednym atomem siarki i w wyniku tej reakcji powstaje 1 cząsteczka siarkowodoru;
1 dwuatomowa cząsteczka wodoru reaguje z jedną dwuatomową cząsteczką chloru i w wyniku tej reakcji powstają 2 cząsteczki chlorowodoru.
1 dwuatomowa cząsteczka azotu reaguje z 3 dwuatomowymi cząsteczkami wodoru i w wyniku reakcji powstają 2 cząsteczki amoniaku;
1 czteroatomowa cząsteczka fosforu reaguje z 6 cząsteczkami dwuatomowymi wodoru i w wyniku reakcji powstają 4 cząsteczki wodorku fosforu-fosforiaku;
2 dwuatomowe cząsteczki wodoru reagują z 1 cząsteczką dwuatomowa wodoru i w wyniku reakcji powstaja 2 cząsteczki wody;
Tlenek miedzi (II) raaguje z cząsteczką dwuatomową wodoru i w wyniku tej reakcji powstaje 1 atom miedzi i 1 cząsteczka wody.
2 atomy sodu reagują z jedną dwuatomowa cząsteczką wodoru i w wyniku tej reakcji powstają 2 cząsteczki wodorku sodu.
1 atom wapnia reaguje z jedną dwuatomową cząsteczką wodoru i w wyniku tej reakcji powstaje jedna cząsteczka wodorku wapnia.
5 3 5