Odpowiedzi

2014-07-09T22:19:49+02:00
   Zniszczenia wojenne, w Europie Zachodniej szybko przezwyciężone dzięki sprawnej gospodarce i pomocy amerykańskiej (plan Marshalla).


     Rozwój techniki (motoryzacja, lotnictwo, rakiety, energia atomowa).
      
Rozwój medycyny(rozpowszechnienie antybiotyków).

Polska w 1939 r. była krajem ekonomicznie zacofanym. Zacofanie to zostało pogłębione przez rabunkową gospodarkę prowadzoną przez hitlerowskich okupantów i sowieckich wyzwolicieli. Wprowadzenie komunistycznego modelu gospodarczego nie zapowiadało szybkiego odrobienia strat.
                Polska poniosła ogromne straty w dziedzinie kultury, zarówno rzeczowe w postaci zniszczonych zabytków, spalonych bibliotek i zrabowanych dzieł sztuki, jak i osobowe w wyniku przedwczesnej śmierci licznych przedstawicieli inteligencji, wśród nich zaś artystów i uczonych( niewymierne są straty wynikłe z przerwania normalnych zajęć i biegu karier akademickich i artystycznych). Rządy komunistyczne zapowiadały powszechną oświatę i dostępność edukacji wyższej dla młodzieży spoza grona dawnych elit społecznych, ale nadal wyniszczały przedwojenną inteligencję i powodowały ograniczenie swobody badań naukowych i twórczości artystycznej.
                Polska dostała się pod protektorat rosyjski. W sensie geopolitycznym wróciła do czasów saskich i stanisławowskich z XVIII w. zwierzchnictwo Stalina oznaczało narzucenie porządków komunistycznych, utrudniających gospodarczy i kulturalny postęp. Pozytywnym aspektem nowej sytuacji było wyeliminowanie zagrożenia ze strony Niemiec.