Podręcznik "Dziś i jutro" str 83 zad 1, str 84 zad 6 i str 85 zad 1
Proszę o pomoc to jest na jutro! Jeśli możesz i nie masz książki to też wejdź!Zadania są napisane ;p

83/1
Wskaż właściwe dokończenie zdania:
1. Funkca zewnętrzna państwa polega na:
a)dbaniu o gospodarkę
b)ustanawianiu prawa
c)obronie granic
d)utrzymywaniu porządku
2.Funkcja kulturalno - oświatowa :
a) oznacza działalność dyplomatyczną
b)to inaczej tworzenie urzędów
c)polega m.in. na budowaniu szkół
d)należy do funkcji zewnętrznych państwa.
84/6
Wskaż zdania prawdziwe
a) obywatelstwo potwierdza przynależność danej osoby do określonego państwa.
b) cuzoziemcy nie mogą otrzymać polskiego obywatelstwa.
c) obywatelstwo nie jest związane z narodowością.
d)Obywatelstwa nie można się zrzec.
e)Z wnioskiem o przyznanie obywatelstwa polskiego można wystąpić do prezydenta.
f) W Polsce wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa rozpatruje prezydent.
85/1
Odpowiedz, których ustrojów politycznych lub form rządów odnoszą się poszczególne opisy.
a)Prawa obywatelskie mieszkańców są bardzo ograniczone przez rządzących.
b)Obywatele mają duży wpływ na ytuację w kraju - wybierają m.in. władze państwowe.
c)Głową państwa jest prezydent.
d)Na czele państwa stoi król lub królowa.
e)Społeczeństwo nie ma żadnego wpływu na rządzących.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T22:51:05+01:00
83/1 c
83/2 c
84/6 ,e,f,c,a
85/1
a-autorytaryzm
b-demokracja-republika
c-demokracja-republika
d-monarchia
e-totalitaryzm
10 3 10