Zad1
Którą z wymienionych substancji należy rozpuścić w wodzie, aby roztwór zawierał dwa razy więcej kationów niż anionów?
azotan(V) manganu(II)
chlorek baru
chloran(VII) miedzi (II)
azotan(V) glinu
chlorek chromu(III)
siarczan(VI) potasu
siarczek sodu
bromek wapnia
węglan amonu

2

Odpowiedzi

2010-03-11T21:59:06+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1. azotan(V) manganu(II)----Mn(NO3)2------>Mn(2+) + 2NO3(-)
2. chlorek baru---------------BaCl2------>Ba(2+) + 2Cl(-)
3. chloran(VII) miedzi(II)----Cu(ClO4)2------>Cu(2+) + 2ClO4(-)
4. azotan(V) glinu------------Al(NO3)3------>Al(3+) + 3NO3(-)
5. chlorek chromu(III)-------CrCl3------>Cr(3+) + 3Cl(-)
6. siarczan(VI) potasu-------K2SO4------>2K(+) + SO4(2-)
7. siarczek sodu-------------Na2S------>2Na(+) + S(2-)
8. bromek wapnia-----------CaBr2------>Ca(2+) + 2Br(-)
9. węglan amonu -----------(NH4)2CO3------>2NH4(+) + CO3(2-)

Warunek ten spełniają równania: 6, 7, 9
4 5 4
2010-03-11T22:46:52+01:00

należy rozpuścić związki 6,7,9 tj.

siarczan (VI) potasu K₂SO₄
 K₂SO₄<---> 2K°+ SO₄²⁻

siarczan (VI)sodu Na₂SO₄
Na₂SO₄ <---> 2Na°+ SO₄²⁻

węglan amonu (NH₄)₂CO₃
(NH₄)₂CO₃ <---> 2NH₄°+ CO₃²⁻° to coś to ma być plus ;)

8 3 8