Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T22:09:54+01:00
- Polska utraciła Kresy Wschodnie na rzecz Związku Radzieckiego.
- Związek Radziecki otrzymał zwierzchnictwo nad Polską i jedną trzecią Niemiec.
- Ustalono rekompensatę dla Polski w postaci dotychczasowych ziem niemieckich: Pomorza Zachodniego, Prus Wschodnich i Śląska.
- Mocarstwa zgodziły się na utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej urzędującego w Warszawie, który zobowiązany został do przeprowadzenia wolnych, nieskrępowanych wyborów na zasadzie powszechnego głosowania (do wyborów ostatecznie nie doszło).
- Ustalenie tzw. ładu jałtańskiego
3 5 3
2010-03-11T22:10:34+01:00
Potwierdzono przepieb wschodnie granicy Polski zgodnie z linią Curzona. Postanowiono że polsce będą przeprowadzone wybory demokratyczne.Rząd miał się skąldać z przedstawicieli: PKWN, emigracyjnych i partii działających w kraju.
3 5 3