1.Podaj imiona i nazwiska rodziców Chopina.
2.Na czyją cześć nadano Fryderykowi Franciszkowi Chopinowi pierwsze imię?
3.Od kogo w 1825 r. otrzymał Fryderyk złoty pierścień w dowód uznania za koncert w Kościele Ewangelickim w Warszawie?
4.Wymień co najmniej jeden utwór powstały w latach 1827-1828, w okresie szczególnym płodnym w twórczości F.Chopina.
5.W którym roku mały Fryderyk miał swój pierwszy publiczny występ w Pałacu Błękitnym w Warszawie?
6.W 1830 r. w Teatrze Narodowym w Warszawie odbył się pierwszy koncert F.Chopina. Wymień jeden utwór, jaki wykonał podczas tego koncertu.
7.Jak nazywał się najbliższy przyjaciel F.Chopina z lat młodości?
8.Podaj imię i nazwisko pierwszej wielkiej miłości Fryderyka, dla której skomponował "Adagio z koncertu f-moll"
9.W którym roku i dlaczego F.Chopin wyjechał do Wiednia?
10.Wymień imię i nazwisko nauczyciela muzyki, w Szkole Głównej Muzyki w Warszawie, do której uczęszczał Chopin?
11.Kto powiedział o F.Chopinie na łamach czasopisma Allgemeine Musikalische Zeitung-"Panowie, kapelusze z głów, oto geniusz" ?
12.W 1931 r. na wieść o powstaniu listopadowym oraz niepokojąc się o losy rodziny, F.Chopin wyraził w trzech najbardziej dramatycznych kompozycjach.Wymień jedną z nich.
13.Wg. współczesności medycyny, ja jaką wyniszczającą organizm chorobę, o objawach podobnych do gruźlicy, cierpiał F.Chopin?
14.Komu oświadczył się F.Chopin w Dreźnie 1936 roku?
a)Maria Wodzińska, b)George Sand
15.Podaj datę i miejsce śmierci F.Chopina?
16.Gdzie spoczywa serce F.Chopina?
17.Gdzie i dla kogo zagrał F.Chopin ostatni koncert w 1849 r.?
18.Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F.Chopina w Warszawie jest jednym z najstarszych konkursów na świecie. W którym roku odbył się pierwszy konkurs pianistyczny?
19.Wymień, co najmniej cztery formy muzyczne, które najczęściej pisał F.Chopin?

2

Odpowiedzi

2010-03-11T20:53:59+01:00
Znajdziesz to wszystko w wikipedi wiem bo robilam prezentacje a o rodzinie wpisz w gooogle (rodzina fryderyka chopina).
2 5 2
2010-03-11T21:11:43+01:00
1. Mikołaj Chopin, Justyna Chopin (krzyżanowska)
3. Od Aleksandra
4. Sonata c-moll (dedykowana Józefowi Elsnerowi)
5. 1816
7.Tytus Woyciechowski
8. Konstancja Gładkowska
9. 1829 - wyjechał z przyjaciółmi zaraz po zakończeniu szkoły, ponieważ marzył o wyjeździe za granicę
4 5 4