Odpowiedzi

2010-03-11T20:52:33+01:00
1. Zaznacz akapit, w którym chcesz ustawić tabulator.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

UkryjUstawianie tabulatorów
1.

Klikaj przycisk Tabulator lewy obraz przycisku na lewym brzegu linijki poziomej (linijka pozioma: Wyskalowany w określonych jednostkach (na przykład centymetrach) pasek, wyświetlany u góry okna dokumentu.) dopóki nie zmieni się on w symbol odpowiedniego typu tabulatora: lewego obraz przycisku, prawego obraz przycisku, środkowego obraz przycisku, dziesiętnego obraz przycisku lub paskowego obraz przycisku.
2.

Kliknij linijkę poziomą w miejscu, w którym chcesz wstawić tabulatory.

PokażPorada
Aby ustawić precyzyjne odstępy, w menu Format kliknij polecenie Tabulatory , wpisz wymagane wartości w polu Położenie tabulatorów, a następnie kliknij przycisk Ustaw.

UkryjUstawianie tabulatorów ze znakami wiodącymi
1. W menu Format kliknij polecenie Tabulatory.
2. W polu Położenie tabulatorów wpisz położenie nowego tabulatora lub wybierz istniejący tabulator, do którego chcesz dodać znaki wiodące (znak wiodący: Ciągła, kropkowana lub kreskowana linia, która jest używana w spisie treści i która wypełnia miejsce do znaku tabulatora.).
3. W obszarze Wyrównanie zaznacz opcję wyrównania dla tekstu wpisywanego za znakiem tabulacji.
4. W obszarze Znaki wiodące kliknij wymaganą opcję znaków wiodących, a następnie kliknij przycisk Ustaw.
5 2 5