TEMAT: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZ NIZIN ŚRODKOWOPOLSKICH

NIZINA ŚLĄSKA (uzupełnij)
a) położenie geograficzne
b) charakterystyczne cechy rzeźby terenu
c) główne rzeki i jeziora
d) charakterystyczne cechy klimatu
e) gleby
f) charakterystyczne zbiorowiska roślinne

NIZINA PODLASKA (uzupełnij)
a) położenie geograficzne
b) charakterystyczne cechy rzeźby terenu
c) główne rzeki i jeziora
d) charakterystyczne cechy klimatu
e) gleby
f) charakterystyczne zbiorowiska roślinne

Proszę o krótkie zrobienie wszystkich podpunktów. Zaledwie po 1 zdaniu do każdego, albo wymienić wyrazami to co trzeba.

1

Odpowiedzi

2010-03-12T13:48:37+01:00
Nizina Podlaska-a)Położona jest we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.Obszar Niziny Podlaskiej obejmuje dwa makroregiony fizycznogeograficzne: Nizinę Północnopodlaską, położoną na północ od Bugu, i Nizinę Południowopodlaską.Leży na pograniczu Europy Wschodniej (ściślej Niż Wschodnioeuropejski) i Zachodniej (ściślej Poza Alpejska Europa Zachodnia).b)Powierzchnia ma charakter falistej równiny ,urozmaiconej formami polodowcowymi (ze zlodowacenia środkowopolskiego):wzniesieniami morenowymi ,ozami i kemami;c)Główne rzeki Niziny Podlaskiej to :Bug,Narew,Biebrza i Supraśl ;jeziora naturalne nie występują na Nizinie ,jest tylko jezioro sztuczne stworzone przez człowieka a jest to mianowicie J.Siemianówka ;d)W regionie Niziny Podlaskiej przeważą klimat umiarkowany przejściowy kontynentalny ,charakteryzujący się krótkim latem oraz dłuższą i chłodniejszą niż w innych częściach Polski zimą;e)Na Nizinie przeważają gleby słabo urodzajne piaski,iły ,piaskowce ,łupki,margle ,wapienie i opoki ;Dna dolin rzecznych Narwi i Biebrzy zajmują obszary bagienne;f)Charakterystyczne zbiorowiska Niziny Podlaskiej to powierzchnie leśne (Puszcza Knyszyńska, Puszcza Białowieska ,Narodowy Park Narwiański i Biebrzański;
14 3 14