Na podstawie krótkiego opisu rozpoznaj płazy. Ich nazwy wpisz w wykropkowane miejsca, podkreśl płazy ogoniaste .

1.Jest pożyteczna, ponieważ poluje na ślimaki i owady - jako jedna z nielicznych zjada stonkę ziemniaczaną.(.................................)

2. rozpoznasz go po czerwono-pomarańczowych plamach na brzusznej stronie ciała . (..............................)

3. W ciągu dnia chętnie zagrzebuje sie w glebie. (.........................)

4. Występuje na suchych łąkach oraz terenach podmokłych. (..................)

5. Jest mieszanką Karpat i Sudetów. Na jej ciele widnieją żółte plamy.(.................................................................................)

6. Występuje głównie na nizinach w małych stawach, rowach melioracyjnych i wolno płynących rzekach. Młode są drapieżne i żąrłoczne.(....................)

7. Najaktywniejsza jest nocą . Występuje na drzewach lub krzewach.(...........................)

8. Najpopularniejszy gatunek płazów występujący w Polsce. (..................)

1

Odpowiedzi

2010-03-11T21:44:19+01:00
- ropucha szara
- kumak nizinny
- grzebiuszka ziemna
- żaba moczarowa
- salamandra plamista
- traszka zwyczajna
- rzekotka drzewna
- żaby
209 4 209