Niech k oznacza dowolną liczbę całkowitą. Zapisz symbolicznie, używając k:
a) liczbę całkowitą parzystą
b) liczbę całkowitą nieparzystą
c) trzy kolejne liczby nieparzyste, z których największą jest liczba 2k - 5
d) trzy kolejne liczby parzyste, z których największą jest liczba
2k + 4
e) iloczyn trzech kolejnych liczb całkowitych
f) liczbę przeciwną do liczby 2k - 3

Proszę o obliczenia ( jeżeli są ) i o czytelne odpowiedzi :)
OFERUJĘ 25PKT!!!!

2

Odpowiedzi

2009-10-24T15:40:45+02:00
A) 2*k
b) (2*k)-1 <- gdy odejmiemy 1 powstaje liczba nieparzysta
c) 2k -9, 2k-7, 2k-5 <- liczby te tworzą ciąg arytmetyczny o r= 2. Znamy 3 wyraz ciągu, więc aby obliczyć a1 odejmujemy 4, bo
an = a1 + (n-1)r
a2 = a1 +r
a3 = a1 + 2r
Wiemy, że r =2, więc
a1 = a3 -2r = 2k-5 -4 = 2k-9
a2 = a3-r = 2k-5-2 = 2k-7

d) 2k, 2k+2, 2k+4 <- analogicznie jak wcześniej

e) k * (k+1) * (k+2) = k( k²+k+k+2) = k(k²+2k+2) = k³+2k²+2k
f) -2k+3)
16 4 16
2009-10-24T15:42:00+02:00
A]2k b]2k+1 c]2k-1,2l-3,2k-5 d]2k,2k+2,2k+4 e] k×2k×3k f] -2k+3 pozdrawiam
13 3 13