Proszę o poprawienie ewentualnych błędów i przetłumaczenie na j. polski , tylko nie przez TRANSLATE , bo usunę

My road to the school is schort.I go about ten minutes.Leave the cage and go straight on.I walk through the playground and go straight on the street Norwida.After crossing about two hundred meters turn left and then right.I pas the Kindergarden Nr8 and through the street.Circle vegetable shop on the street Ossowskiego turn right.I'm go straight on about a hundred and I am already close to the school.I turn left,open the door and I'm at school.

1

Odpowiedzi

2010-03-11T21:20:58+01:00
Moja droga do szkoły jest krotka. Idę do szkoły dziesięć minut.Opuszczam windę i idę prosto.Idę przez plac zabaw i prostą ulica Norwida.Za przejściem dla pieszych około dwustu metrów skręcam w lewo , a później w prawo.Mijam przedszkole nr. 8, a później idę przez ulicę .Mijam Sklep rośliny na zwrocie ulicy Ossowskiego ,później w prawo.Idę prostą około stu metrów i jestem już blisko szkoły.Skręcam w prawo, otwieram drzwi i jestem w szkole.