Na podstawie położenia pierwiastka wapnia w układzie okresowym:
a) policz liczbę elektronów, protonów,
b)podaj liczbę elektronów walencyjnych,
c)podaj liczbę powłok elektronowych w atomie,
d)narysuj model atomu tego pierwiastka,
e) napisz wzór sumaryczny i strukturalny tlenku wapnia oraz określ rodzaj wiązania w tym tlenku

1

Odpowiedzi

2012-08-20T10:28:42+02:00

Wapń leży w drugiej grupie i czwartym okresie. Jego liczba atomowa wynosi 20. Liczba atomowa określa ilość protonów zawartych w jądrze. Jeżeli jest to pierwsiastek niewzbudzony (nie jest jonem) liczba ta określa również ilość protonów znajdujących się na powłokach.

Numer okresu określa nam licznę powłok elektronowych, cyfra jedności numeru grupy liczbę elektronów walencyjnych:

 

a) 20e⁻ i 20p⁺

 

b) 2 elektrony walencyjne

 

c) 4 powłoki eletronowe

 

d) w załączniku

 

e) CaO - wzór sumaryczny, Ca=O ⇐ wzór strukturalny

ΔE=3.5-1 = 2.5 ⇒ wiązanie jonowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)