Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-11T21:23:54+01:00
1.Jeden z największych cesarzy, którzy bardzo energicznie rozwinęli Bizancjum, dzięki czemu stało się ono prawie nie do zdobycia.
Postawił sobie cel odzyskania terytorium dawnego Cesarstwa Rzymskiego
W roku 553 Justynian zwołał do Konstantynopola sobór, nie licząc się z opinią hierarchii kościoła Zachodu.
Powołał komisję, złożoną z prawników i uczonych, której zadaniem było unowocześnienie i usystematyzowanie prawa rzymskiego. Na czele zespołu stanął prawnik Tribonianus. Najpierw komisja wydała Digesta – zbiór opinii wybitnych rzymskich prawników na temat konkretnych przypadków prawnych. Największą zasługą justyniańskiej komisji kodyfikacyjnej było spisanie "Kodeksu Justyniana
Za panowania Justyniana I Wielkiego powstało wiele budowli użyteczności publicznej, a prestiżowym przedsięwzięciem było ufundowanie trzeciej bazyliki Hagia Sofia (Świętej Mądrości) w Konstantynopolu (dwie poprzednie uległy zniszczeniu


2. Ze względu na dominację greckiej kultury, języka oraz ludności, Bizancjum było w wielu ówczesnych krajach Europy Zachodniej nazywane "Cesarstwem Greków", podczas gdy dla jego mieszkańców było to po prostu Cesarstwo Rzymskie.W literaturze bizantyńskiej można wyróżnić cztery różne elementy kulturalne: grecki, chrześcijański, rzymski i orientalny. Literatura bizantyńska jest zwykle dzielona na pięć grup: historyków i annalistów, encyklopedystów (patriarcha Focjusz, Michał Psellos oraz Michał Choniates uważani są za największych encyklopedystów bizantyńskich) eseistów i piszących poezję świecką (jedyną oryginalną heroiczną epiką Bizantyńczyków jest Digenis Akritas). Pozostałe dwie grupy zawierają w sobie nowe gatunki literackie: literaturę kościelną i teologiczną oraz popularną poezję. Dominuje tematyka religijna: są to w głównej mierze traktaty i rozprawy teologiczne, komentarze i glosy do Pisma Świętego, homiletyka i poezja cerkiewna. Spośród ok. 2-3 tys. zachowanych do dzisiaj tomów literatury bizantyńskiej, tylko 330 zawiera poezję świecką, teksty historyczne, naukowe i pseudo-naukowe[154]. Podczas gdy za okres rozkwitu bizantyńskiej literatury świeckiej uznaje się mniej więcej czas od dziewiątego do dwunastego wieku, literatura religijna (kazania, księgi liturgiczne, poezja, teologia, traktaty dewocyjne itp.) rozwinęła się o wiele wcześniej, z Roman Pieśniarzem jako jej najbardziej prominentnym przedstawicielemŁacina, język ojczysty Rzymu, zawdzięczający mu swoją karierę, była pierwotnym językiem cesarstwa, i pozostała językiem urzędowym aż do VII wieku, kiedy została zastąpiona greką przez Herakliusza. Szkolna łacina nagle przestała być używana przez wykształcone klasy cesarstwa, chociaż jeszcze przez jakiś czas nie przestała być co najmniej ceremonialną częścią kultury cesarstwa[160] Ponadto pospolita łacina nadal była jednym z języków używanych przez mniejszości cesarstwa, i wielu uczonych uważa że to z niej wywodzą się języki wschodnioromańskiePozdrawiam i Mam nadzieje ze pomoglam :)
6 3 6
2010-03-11T21:36:47+01:00
1. Justynianin Wielki kazał spisać obowiązujące przepisy prawa rzymskiego. W ten sposób powstał zbiór zasad prawnych zwany kodeksem Justynianina. Po uporządkowaniu spraw wewnętrznych państwa władca próbował odbudować potęgę cesarstwa rzymskiego, zajmując wiele dawnych prowincji. Z rozkazu Justynianina wybudowano liczne świątynie, w tym kościół Mądrości Bożej, oraz akwedukty, drogi, mosty i łaźnie publiczne.Za jego panowaniem Bizancjum odzyskało silną pozycję.

2.Bizantyjczycy korzystali z osiągnięć starożytnych uczonych i artystów. W bibliotece w Konstantynopolu zgromadzono wiele dzieł antycznych w języku greckim. Dzięki czemu greka stała się językiem ludzi wykształconych.Rozwinęła się również architektura, która nie tylko nawiązywała do tradycji rzymskiej lecz także do sztuki hellenistycznej i perskiej. Najwspanialszym kościołem jest kościół Mądrości Bożej w Konstantynopolu. Na ścianach znajdowały się przepiękne mozaiki, freski oraz najbardziej charakterystyczne elementy malarstwa bizantyjskiego - ikony. Ikony są to obrazy religijne przedstawiające postaci świętych lub sceny biblijne. W Bizancjum rozwinęło się także rzemiosło, złotnictwo, tkactwo oraz produkcja ceramiki zdobionej barwną emalią. Powstały również liczne wynalazki techniczne, z których najcenniejszym okazał się ogień grecki. Dzięki niemu flota Bizantyjska zapewniła sobie przewagę na Morzu Śródziemnym.

Pozdrawiam .. :]
3 3 3