Odpowiedzi

2010-03-12T16:57:23+01:00
Duchowni czesto wykorzystywali powierzine im dobra do celów prywatnych.w Tych czasach podobnie jak swieccy moznowładcy zakładali rodziny i starali przekazywac własnym dzieciom swoje urzędy oraz ziemie.
Niemoralne zycie duchownych i łamanie przez nich przepisów prawa kononicznego doprowadziło do upadku znaczenia Kościoła.
Papiez utracił zarówno autorytet dostojników kościelnych jak i dotychczaseowe wpływy polityczne.Stali się całkowicie zalezni , nie tylko od cesarza , ale także od najbogatszych rodów włoskich.
10 3 10