Jesienią 1920 r. Piłsudski upozorował bunt generała ................., który zajął Wilno z okręgiem i ogłosił powstanie Litwy Środkowej (dwa lata później została ona połączona z Polską).
W 1920 r. Polska przegrała plebiscyt na Warmii , Mazurach i Powiślu. Obszar ten prawie w całości włączono do ........ Plebiscyt na ..............
................. przeprowadzono w 1921 r. po dwóch powstaniach śląskich. Po trzecim powstaniu śląskim (1921r.) ententa przyznała ............. 29 % spornego obszaru, z większością zakładów przemysłowych.
Druga Rzeczpospolita była państwem wielonarodowym Polacy stanowili 2/3 ludności, resztę - Ukraińcy, ................... , Niemcy, ............... i inne narodowości.
W ........ r. ogłoszono ....... marcową. Polska stała się republiką demokratyczno-parlamentarną, w której władza ustawodawcza ( ................) zyskała przewagę nad wykonawczą ( ........ i ............).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T21:21:25+01:00
Jesienią 1920 r. Piłsudski upozorował bunt generała Żeligowskiego, który zajął Wilno z okręgiem i ogłosił powstanie Litwy Środkowej (dwa lata później została ona połączona z Polską).
W 1920 r. Polska przegrała plebiscyt na Warmii , Mazurach i Powiślu. Obszar ten prawie w całości włączono do Niemiec. Plebiscyt na Górnym
Śląsku przeprowadzono w 1921 r. po dwóch powstaniach śląskich. Po trzecim powstaniu śląskim (1921r.) ententa przyznała Polsce 29 % spornego obszaru, z większością zakładów przemysłowych.
Druga Rzeczpospolita była państwem wielonarodowym Polacy stanowili 2/3 ludności, resztę - Ukraińcy, Żydzi , Niemcy, Białorusini i inne narodowości.
W 1921 r. ogłoszono konstytucję marcową. Polska stała się republiką demokratyczno-parlamentarną, w której władza ustawodawcza ( parlament) zyskała przewagę nad wykonawczą ( prezydent i rząd).