Zadanie 1. Po podwójnej obniżce ceny: najpierw o 25%, a później o 5% płaszcz
kosztuje 285 złotych. Jaka była cena płaszcza przed obniżką?
Zadanie 2. Średni wiek zawodniczek sekcji gimnastycznej wynosi 11 lat. Najstarsza
zawodniczka ma 17 lat, średni wiek pozostałych (bez najstarszej) jest równy 10 lat. Ile
zawodniczek jest w tej sekcji gimnastycznej?
Zadanie 3. Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej n resztę powstałą z
dzielenia liczby n przez 5. Określ zbiór wartości funkcji f. Narysuj wykres tej funkcji
dla n < 21.
Zadanie 4. W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych jest dwa razy krótsza
od przeciwprostokątnej. Wyznacz stosunek pola koła opisanego na tym trójkącie do
pola koła wpisanego w ten trójkąt. Wynik przedstaw w najprostszej postaci.
Zadanie 5. Gdy państwo Nowakowie zajęli miejsca w samolocie, okazało się, że mają
łącznie 94 kilogramy bagażu. Pan Nowak za nadbagaż zapłacił 15 złotych, a pani
Nowak 20 złotych. Gdyby pan Nowak podróżował sam z bagażem obojga, to za
nadbagaż zapłaciłby 135 złotych. Ile kilogramów bagażu może bezpłatnie wziąć ze
sobą pasażer?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-12T09:30:51+01:00
Zad 1
x-100%
285-30%
x=285*100%/30%
x=2850/3
x=950zł
950zł-285zł=665zł
odp: Cena płaszcza przed obnizka to 665zł
3 1 3