Podstawą graniastosłupa prawidłowego jest trójkąt, w którym długość wysokości wynosi 6√3 . Przekątne ścian bocznych wychodzące z jednego wierzchołka tworzą kąt 45⁰. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość graniastosłupa.

Proszę o rozwiązanie. Przepraszam, że tak mało pktow do zdobycia, ale więcej nie miałem.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T15:11:00+01:00
H=6√3
α=45°
Pc=?
V=?
Pc=2Pp+Pb
V=Pp*H
Pp=a²√3/4
h=a√3/2
6√3=a√/2 //*2
12√3=a√3 //:√3
12√3/√3=a
a=12√3/3*√3=12*3/3=12
Pp=12²√3/4=144√3/4=36√3
Pś=12*12=144
Pc=144*3+2*36√3=432+72√3
V=36√3*12=432√3