Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T10:14:50+01:00
Dane:
R1 = 50 Ohm
R2 = 20 Ohm
R3 = 100 Ohm
U = 10V

Rz = ? - rezystancja całego układu.
J = ? - prąd główny
U1, U2, U3 = ? - spadki napięć na poszczególnych opornikach

Rz = R1 + R2 + R3
Rz = 50+20+100 = 170 Ohm

J = U/R => J = 10/170 = 0,059A

U1 = J*R1 => U1 = 0,059*50 = 2,95V
U2 = 0,059*20 = 1,18V
U3 = 0,059*100 = 5,9V

U = U1 + U2 + U3