Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • megu
  • Rozwiązujący
2010-03-11T21:42:40+01:00
Uniwersalizm oznacza powszechność.
W średniowieczu religia chrześcijańska dominowała w całej Europie. Religia narzucała wszystkim takie same przekonania. Myślami i postępowaniem ludzi rządził światopogląd chrześcijański. Uniwersalizm cechował się teocentryzmem, czyli podporządkowaniem wszystkiego Bogu.
Państwa europejskie były podporządkowane jednej władzy- papieżowi.
W każdym państwie używano łaciny.
87 4 87