1. Michał w czasie wakacji na wsi wyciągnął wodę ze studni o głebokości 3m. Któregos dnia wyciągnął wiadro o ciężarze 50 N w czasie 10 s . Oblicz moc jaką osiągnął Michał w tym czasie
2.Samochód napedzany silnikiem o mocy 44000 W porusza sie ruchem jednostajnym prostoliniowym i w czasie 10 s pokonuje odległośc 200m. Oblicz wartosc siły napedzanej ten samochód.

1

Odpowiedzi

2010-03-12T17:29:28+01:00
Zad 1.
s=3m
F=Q=50N
t=10s

P=W÷t
W=Fs

P=F×s÷t
P=50N×3m÷10s=15J/s

Zad. 2
P=44000
t=10s
s=200m

F=?

P=F×s÷t
(przekształcamy wzór)
F=P×t÷s

F=44000×10÷200=220N