Czy moglibyście mi to przetłumaczyc na Angielski ?
Z góry dzięki ; )

Ostatnio rozbiłam się na niewielkiej wyspie płynąc moją łodzią. Wypłynąłem na ryby, lecz w pewnej chwili zerwała się okropna burza. Nie miałam szans sterować łódką. Morze wyrzuciło mnie na wyspie pełnej drzew.
Byłam tam tydzień. Przy sobie nie miałam nic oprócz wędki, kilku złowionych ryb i noża. Pomyślałam że odbuduję łódkę i dopłynę do stałego lądu oddalonego gdzieś o kilka kilometrów od wysepki. Z oglądanych filmów o bezludnej wyspie wiedziałam że niezbędny jest nóż i ognisko. Nóż już miałam problem był z ogniskiem. W filmach pokazywali jak rozpalić ognisko z patyków. Po bardzo wielu próbach udało mi się. Zbliżał się zmierzch, a ja byłam zmęczona i głodna. Zbudowałam mały daszek z patyków i liści. Podgrzałam rybę na ognisku, zjadłam i poszłam spać. Rano obudziło mnie przeraźliwe dźwięki. Okazało się że sępy dorwały moje ryby. To było chyba najgorsze moje przeżycie na tej wyspie. Tego dnia rozpoczełam poszukiwanie materiałów do rozbudowania łódki. Po kilku dniach udało mi się - miałem dużą solidną łódkę.
Wróciłam łodzią na stały ląd i postanowiłam, że moje przeżycie opiszę w krótkiej książce przygodowej. Ten tydzień był wspaniałą przygodą.

2

Odpowiedzi

2010-03-11T21:34:56+01:00
Recently crashed on a small island sailing my boat. Steamed fish, but at one point broke a terrible storm. I had no chance to control the boat. The sea has washed me on an island full of trees.
I was there a week. When you did not have anything except the pole, caught a few fish and a knife. I thought that it will build again and the boat reached the mainland away somewhere for a few kilometers from the island. The viewing experience on a desert island I knew that it needed to be a knife and a fireplace. I had been a knife problem was with the outbreak. The film showed how to light a fire with sticks. After many trials I succeeded. Approaching dusk, and I was tired and hungry. Built a small roof of sticks and leaves. Heat the fish on the fire, ate and went to sleep. I woke up in the morning sounds terrible. It turned out that eagles dorwały my fish. That was probably my worst experience on the island. That day I began the search for materials to expand the boat. After a few days I managed to - I was very solid boat.
I returned by boat to the mainland, and I decided that my experience, I will describe in a short book adventure. This week was a great adventure.
2 3 2
2010-03-11T21:37:22+01:00
Recently I crashed on small island when i swim my boat.I sailed out to fish, but at one point a terrible storm broke.I didn't have a chance to steer boat.Sea dropped me off on an island full of trees.I was on this island for one week. I had nothing on me apart from the fishing rod, a few caught fish and the knife. I thought that I would rebuild the boat and I will reach the dry land moved away somewhere for a few kilometres from the pocket. From watched films about a desert island I knew that a knife and a bonfire were essential. I already had the knife the problem was with the bonfire. In films they showed how to light a bonfire from sticks .After very many attempts I managed. Twilight approached, and I was tired out and hungry. I built the small small roof from sticks and leaves. I heated fish on the bonfire, I ate and I went to bed. The morning woke me up shrill sounds. As it turned out vultures laid my fish their hands on. It was probably worst my experience on this island. That day i start seeking materials for extending the boat. After a few days I managed - I had the big reliable boat. I came back by boat to the dry land and I decided that I would describe my experience in the short adventure book. This week was a wonderful adventure.