W ...... r. , po wrogiej kampanii propagandowej zorganizowanej przez prawicę , został zamordowany pierwszy prezydent Polski - ............ ......................... Druga Rzeczpospolita utrzymywała przyjazne stosunki z dwoma sąsiadami ..... i ........
W latach 1923 - 1926 Polskę spotkały niepowodzenia wewnętrzne i zewnętrzne , min.: upadek rządu Grabskiego, układ w Locarno, wojna celna z ........, Winą za nie obarczano polityków.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T21:37:42+01:00
W1922 r. , po wrogiej kampanii propagandowej zorganizowanej przez prawicę , został zamordowany pierwszy prezydent Polski –Gabriel Narutowicz. Druga Rzeczpospolita utrzymywała przyjazne stosunki z dwoma sąsiadami Rumunią i CZECHOSŁOWACJĄ (????)
W latach 1923 - 1926 Polskę spotkały niepowodzenia wewnętrzne i zewnętrzne , min.: upadek rządu Grabskiego, układ w Locarno, wojna celna z NIEMCAMI, Winą za nie obarczano polityków.
1 5 1
2010-03-11T21:37:58+01:00
W 1922 r. , po wrogiej kampanii propagandowej zorganizowanej przez prawicę , został zamordowany pierwszy prezydent Polski - Gabriel Narutowicz. Druga Rzeczpospolita utrzymywała przyjazne stosunki z dwoma sąsiadami Łotwą i Rumunią
W latach 1923 - 1926 Polskę spotkały niepowodzenia wewnętrzne i zewnętrzne , min.: upadek rządu Grabskiego, układ w Locarno, wojna celna z Niemcami, Winą za nie obarczano polityków.
1 5 1
2010-03-11T21:56:33+01:00
W 1922 roku, po wrogiej kampanii propagandowej zorganizowanej przez prawicę, został zamordowany pierwszy prezydent Polski Gabriel Narutowicz. Druga Rzeczpospolita utrzymywała przyjazne stosunki z dwoma sąsiadami Łotwą i Rumunią. W latach 1923-1926 Polskę spotkały niepowodzenia wewnętrzne i zewnętrzne, między innymi upadek rządu Grabskiego, układ w Locarno, wojna celna z Niemcami. Winą za nie obarczano polityków.