Pociąg pokonał pierwszy fragment trasy,którego długość wynosiła 150 km, w ciągu 3 godzin, a następny fragment- o długości 200km- w ciągu 2 godzin.Prędkość średnia z jaką pociąg pokonał cała trasę, wynosiła:(Obliczenia)
A.50 km/h
B.70km/h
C.75km/h
D.100k/m
DAJE NAJ!

3

Odpowiedzi

2010-03-11T21:38:28+01:00
S1=150km
t1=3h
s2=200km
t2=2h
V=?
----------------------------------------------
s=s1+s2=150km+200km=350km
t=t1+t2=3h+2h=5h
V=s/t=350km/5h=70km/h
odp.B
2010-03-11T21:40:14+01:00
200km+150km=350km
2godź+3godź=5godź
350km/5=70km/h
2010-03-11T21:40:47+01:00
V=s/t
vśr = s1+s2 /(kreska ułamkowa) t1+t2
vśr = 150km+200km / 3h+2h = 350km/5h = 70km/h
odp. B jest właściwa