Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-11T22:44:35+01:00
Wielu było już odmieńców,
co jak Patryk chcieli być,
lecz nie dali rady sobie i musieli w cień się zmyć.
Póżniej byli ci wybrani, co to mieli wraz z nim pić,
lecz naszczęście Bóg kochany dał im zamiast picia bicz.
Póżniej wszystkich nie wierzących gonił poprzez cały kraj, aż tu Bóg mu miłosierny dał Irlandzki cały raj.
Póżniej Patryk stał się świętym i śpiewano pieśni mu o tym jak odważnie dawał Boga hej świadectwo tu...


Many were already freaks,
what they wanted to be like Patrick,
but they did not have one, and in the shadow of a wash.
Later you were elected, what they had to drink with him,
but fortunately, God loved and gave them to drink instead of a whip.
Later all the believers not chased by the entire country, all of a merciful God gave him all the irish paradise.
Patrick later became a saint and singing songs about how he courageously gave testimony of God hey there ...
2 5 2