1. Opisz ewolucje ustroju w starożytnym Rzymie. Wyjaśnij znaczenie słowa republika.
2. Jaki charakter miała religia rzymska w okresie republiki i cesarstwa?
3. Kiedy doszło do utworzenia cesarstwa wschodniego i zachodniego ? Jakie były tego przyczyny i skutki?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T11:52:24+01:00
1.Ustrój republikański powstał w 509r.p.n.e., polegało to na tym ,że ludzie podejmowali decyzje dotyczące państwa.
Republika z łacińskiego ,,rzecz publiczna'', czyli wspólna dla wszystkich ludzi.

2. Religia w Rzymie była bardzo podobna do religii Greckiej, ponieważ byli oni politeistami czyli wierzyli w wielu bogów. W okresie cesarstwa Rzymskiego budowali też świątynie dla innych bogów, ponieważ bali się, że inni bogowie będą się na nich mścili. Nie wprowadzali romanizacji.

3.Podział na cesarstwo zachodniorzymskie i wschodniorzymskie dokonał cesarz Teoduzjusz Wielki w 395r.n.e. Do podziału cesarstwa doszło w wyniku narastających konfliktów i coraz bardziej uwidaczniających się różnice między częściami imperium: zachodnio- łacińską i wschodnią- grecką.
1 5 1