Zmieszano 24g glinu z taką samą ilością siarki, a następnie mieszanine ogrzano:
a)Który z substratów przereagował w całość?
b)Jaki był nadmiar drugiego z substratów?
c)Oblicz, ile gramów produktu otrzymana w wyniku tej reakcji chemicznej.

Prosił bym o napisanie również obliczeń do tego zadania

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T21:49:51+01:00
Obliczamy stosunek masowy;
Al2S3;
2mAl/3mS=2*27[u]/3*32[u]=54[u]/96[u]=9/16;
Układamy proporcję:
9[g]Al - 16[g]S
x[g]Al -24[g]S;
x=13,5[g]Al;
W nadmiarze użyto Al;
24[g]-13,5[g]=10,5[g]Al;
Zgodnie z prawem zachowania masy otrzymano;
24[g]S+13,5[g]Al=37,5[g]Al2S3.
2 3 2