Tlen można otrzymać w reakcji rozkładu tlenku rtęci(II). Narysuj schemat doświadczenia. Napisz słownie przebieg reakcji chemicznej, zaznacz substraty i produkty. Sformułuj wniosek.

Obserwacje:
W wyniku ogrzewania probówki z tlenkiem rtęci(II) wydziela się gaz, a na ściankach probówki osadzają się kropelki srebrzystej cieczy. Tlące się łuczywo, umieszczone w probówce z wydzielonym gazem, zapala się jasnym płomieniem.

Zapis przebiegu reakcji chemicznej:..............................
Wniosek:..........................................................

1

Odpowiedzi

2009-10-24T16:47:45+02:00
W załączniku masz wszystko. Mam nadzieję, że pomogłam. :)
110 4 110