Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T11:15:51+01:00
1.Komisja Papierów Wartościowych jest to organ państwowy sprawujący nadzoru nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi i towarami giełdowymi oraz nad zapewnieniem powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku papierów wartościowych i rynku towarów giełdowych
2.Obligacje 2−letnie o stałym oprocentowaniu-4,5%
Obligacje 3−letnie o zmiennej stopie procentowej-4,13%
Obligacje 4−letnie indeksowane-5,75%
10−letnie emerytalne obligacje indeksowane-6,75%